Wie ben ik?

Mijn naam is Carry Abbo.
Ik ben een vrouw met een rijke geschiedenis.

Ik ben hoog sensitief en ik groeide op in verschillende gezinnen. Het eerste gezin werd ontbonden toen ik ongeveer 3 jaar oud was. Binnen korte tijd trouwde mijn vader opnieuw. Het tweede gezin was van een heel andere orde. Normen, waarden en regels verschilden veel met mijn oorspronkelijke gezin en ik moest daar mee leren omgaan. Ik was veel op straat. Ik voelde mij niet gewenst, erkend en niets waard in dit systeem. Ik voelde mij niet geaccepteerd. Toen ik ongeveer 15 jaar oud was, kwam ik in een pleeggezin terecht. Dit was een heel andere wereld. Ook hier werden heel andere normen en waarden gehanteerd. Ik werd geaccepteerd zoals ik was. Ik mocht er zijn. Toch duurde het nog lang voordat ik dit zelf ook kon voelen en ervaren. Dit betekende dat ik mijzelf moest ontleden. Ik moest inzicht krijgen in mijn overlevingsmechanismen, ontdekken welke overtuigingen en gevoelens belemmerend waren om verder te kunnen groeien.

Ik heb hierdoor bij mijzelf een basisveiligheid ontwikkeld welke ik heb omgebogen in een methode die ik gebruik tijdens mijn coachingswerkzaamheden. Ik sta positief in het leven en dit helpt mij om mijzelf weerbaar te maken. Tevens heb ik ontdekt dat het mij helpt om me in sommige situaties even terug te trekken. Terugtrekken helpt mij om rustig mijn opgedane ervaringen te kunnen voelen en te kunnen overzien. Mensen waarbij ik mijzelf kon zijn hebben ook een positieve bijdrage geleverd om verder te groeien naar een stevigere basis. Een basisveiligheid van waaruit ik kan opereren. Omdat er naar mij werd geluisterd kan ik nu achterhalen naar waar een ander naar op zoek is. Ik durfde steeds meer op mijn eigen intuïtie te vertrouwen. Tijdens mijn jeugd voelde ik me vaak “anders”. Om dat te verdringen paste ik mijzelf aan mijn omgeving aan. Ik leerde niet hoe ik voor mezelf op kon komen. En zeker niet om iets voor mezelf te vragen. Toch wist ik dat, wanneer ik volwassen zou zijn, ik heel anders wilde leven. Op latere leeftijd ben ik mijn eigen script gaan (her)schrijven.

Mijn manier van werken

Ik gebruik veel van mijn eigen opgedane levens ervaring in mijn praktijk. Naast mijn persoonlijke ervaring beschik ik over een gedegen opleiding. Ik heb de vierjarige opleiding tot trainer, coach, counselor gevolgd bij het Europees Instituut de Baak in Driebergen.  Tijdens deze opleiding ben ik getraind in de volgende methodieken: psychosociale therapie, counseling, cliëntgerichte Therapie, Transactionele Analyse, Systeem therapie, gezinstherapie. Hierdoor ben ik in staat om het persoonlijke ontwikkelingsproces goed te ondersteunen. Wat verder aansluit bij mijn manier van werken is onder andere de methode van Annek Tol voor HSP en de methode van Nick Blaser voor “Boundary Based Awareness” (Ik grensbewust zijn). Naast mijn opleiding heb ik deze twee methodes geïmplementeerd in mijn manier van werken.

Hoogsensitiviteit op mijn pad

Ik kom veel mensen tegen die, net als ik hoog sensitief zijn. Ze voelen zich anders. Hoogsensitiviteit is aangeboren. In mijn jeugd had ik er regelmatig last van, nu geeft het me kracht in alle dingen die ik doe. Ik begrijp mensen die hooggevoelig zijn goed. Ik versta de kunst om met ze in contact te komen.

Op het moment dat het duidelijk werd dat ik een HSP-er ben, dat ik mijn gevoeligheid en alles wat daarmee te maken heeft heb geaccepteerd, ervaar ik een steeds grotere rust. Ik merk dat dit mij helpt bij het ondersteunen van anderen.